Mekanik ve doğal havalandırmanın karşılaştırılması

Mekanik ve doğal havalandırmanın karşılaştırılması

Mekanik havalandırma

İyi tasarlanmış, kurulmuş ve bakımı yapılmışsa, mekanik bir sistemin birçok avantajı vardır.

 • Mekanik havalandırma sistemlerinin, değişken rüzgar ve ortam sıcaklığının etkilerinden bağımsız olarak tasarlanan debiyi sağlamada güvenilir olduğu kabul edilir. Mekanik havalandırma, klimaya kolayca entegre edilebildiği için iç ortam hava sıcaklığı ve nemi de kontrol edilebilir.
 • Zararlı mikroorganizmaların, partiküllerin, gazların, kokuların ve buharların uzaklaştırılabilmesi için filtrasyon sistemleri mekanik havalandırmaya kurulabilir.
 • Mekanik havalandırma sistemlerindeki hava akış yolu, örneğin havanın bir kaynağın bulunduğu alanlardan (örneğin, hava yoluyla bulaşan bir enfeksiyona sahip hasta) duyarlı bireylerin bulunmadığı alanlara akmasına izin vererek kontrol edilebilir.
 • Mekanik havalandırma, elektriğin olduğu her yerde çalışabilir.
  Ancak mekanik havalandırma sistemlerinin de sorunları vardır.
 • Mekanik havalandırma sistemleri genellikle beklendiği gibi çalışmaz ve ekipman arızası, hizmet kesintisi, kötü tasarım, kötü bakım veya yanlış yönetim gibi çeşitli nedenlerle normal çalışma kesintiye uğrayabilir. Sistem kritik bir tesise hizmet veriyorsa ve sürekli çalışmaya ihtiyaç varsa, tüm ekipmanın yedeklenmesi gerekebilir – bu da pahalı ve sürdürülemez olabilir.
 • Mekanik bir havalandırma sisteminin çalışması için kurulum ve özellikle bakım maliyetleri çok yüksek olabilir. Kaynak sıkıntısı nedeniyle mekanik bir sistem düzgün bir şekilde kurulamaz veya bakımı yapılamazsa, performansı tehlikeye girer.
  Bu sorunlardan dolayı mekanik ventilasyon sistemleri, enfeksiyon kontrolünde önemli bir araç olmaktan çok, bulaşıcı hastalıkların sağlık kuruluşları aracılığıyla yayılmasına neden olabilmektedir.

Doğal havalandırma

İyi kurulur ve bakımı yapılırsa, mekanik havalandırma sistemlerine kıyasla doğal havalandırma sisteminin birçok avantajı vardır.

 • Doğal havalandırma, doğal kuvvetlerin ve büyük açıklıkların kullanılması nedeniyle genellikle daha ekonomik olarak yüksek bir havalandırma oranı sağlayabilir.
 • Doğal havalandırma, özellikle ısıtma gerekli değilse, enerji açısından daha verimli olabilir.
 • Daha yüksek gün ışığı seviyelerine erişmek için iyi tasarlanmış doğal havalandırma kullanılabilir.


Teknolojik bakış açısından, doğal havalandırma basit doğal havalandırma sistemleri ve yüksek teknolojili doğal havalandırma sistemleri olarak sınıflandırılabilir. İkincisi bilgisayar kontrollüdür ve mekanik havalandırma sistemleri (yani hibrit veya karma modlu sistemler) tarafından desteklenebilir. Yüksek teknolojili doğal havalandırma, mekanik havalandırma sistemleriyle aynı sınırlamalara sahip olabilir; bununla birlikte hem mekanik hem de doğal havalandırma sistemlerinin faydalarına da sahiptir.

Düzgün tasarlanmışsa, doğal havalandırma, özellikle hibrit (karma mod) havalandırma ilkesini kullanan mekanik bir sistemle birleştirildiğinde güvenilir olabilir, ancak bu modern doğal havalandırma sistemlerinin bazılarının inşası ve tasarımı mekanik sistemlerden daha pahalı olabilir.

Genel olarak, doğal havalandırmanın avantajı, çok basit bir sistemle, düşük maliyetle çok yüksek hava değişim oranı sağlama yeteneğidir. Hava değişim oranı önemli ölçüde değişebilse de, modern doğal havalandırma sistemlerine (uygun şekilde tasarlanmış ve çalıştırılmış) sahip binalar, minimum havalandırma gereksinimlerini büyük ölçüde aşabilen doğal kuvvetlerle çok yüksek hava değişim oranları elde edebilir.

Doğal havalandırma sisteminin birçok dezavantajı vardır.

 • Doğal havalandırma değişkendir ve iç ortama göre dış iklim koşullarına bağlıdır. Hava akış hızını oluşturan iki itici güç (yani rüzgar ve sıcaklık farkı) stokastik olarak değişir. Doğal havalandırmayı kontrol etmek zor olabilir, hava akışı bazı yerlerde rahatsız edici derecede yüksek ve diğerlerinde durgun olabilir. Bazı olumsuz iklim koşulları sırasında düşük bir hava değişim hızına sahip olma olasılığı vardır.

 • İyi sürdürülen bir negatif basıncın olmaması nedeniyle hava akış yönünün kontrol edilmesinde zorluk olabilir; koridorların ve bitişik odaların kontaminasyonu bu nedenle bir risktir.

 • Doğal havalandırma, partikül filtrelerinin kullanımını engeller. İklim, güvenlik ve kültürel kriterler, pencerelerin ve havalandırmaların kapalı kalmasını zorunlu kılabilir; bu durumlarda havalandırma oranları çok daha düşük olabilir.

 • Doğal havalandırma yalnızca doğal kuvvetler mevcut olduğunda çalışır; yüksek bir havalandırma oranı gerektiğinde, doğal kuvvetlerin mevcudiyeti için gereklilik de buna paralel olarak yüksektir.

 • Doğal havalandırma sistemleri genellikle beklendiği gibi çalışmaz ve açık olmayan pencereler veya kapılar, ekipman arızası (yüksek teknolojili bir sistemse), şebeke hizmet kesintisi (yüksek teknolojili bir sistemse) gibi çeşitli nedenlerle normal çalışma kesintiye uğrayabilir. teknoloji sistemi), kötü tasarım, kötü bakım veya yanlış yönetim.

 • Basit doğal havalandırma sistemlerinin bakım maliyeti çok düşük olabilse de, bir doğal havalandırma sistemi kaynak yetersizliği nedeniyle düzgün bir şekilde kurulamaz veya bakımı yapılamazsa, performansı düşebilir ve havadaki patojenlerin bulaşma riskinde artışa neden olabilir. .

  Bu zorluklar, örneğin daha iyi bir tasarım veya hibrit (karma mod) havalandırma kullanılarak aşılabilir. Gürültü, hava kirliliği, böcek vektörleri ve güvenlik gibi diğer olası dezavantajlar da dikkate alınmalıdır. Bu sorunlardan dolayı doğal havalandırma sistemleri, enfeksiyon kontrolünde önemli bir araç olmak yerine, bulaşıcı hastalıkların sağlık kuruluşları aracılığıyla yayılmasına neden olabilmektedir.

info_n37o9fs3

Bir cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar yapar.

Anasayfa
Kategoriler
Teklif Sepeti
Arama
×
error: İçerik Koruması Fanburada