Hibrit veya karma mod havalandırma nedir?

Hibrit veya karma mod havalandırma nedir?

Hibrit (karma mod) havalandırma, istenen (tasarım) debiyi sağlamak için doğal itici güçlere dayanır. Doğal havalandırma debisi çok düşük olduğunda mekanik havalandırma kullanır.


Tek başına doğal havalandırmanın uygun olmadığı durumlarda, hava yoluyla bulaşan enfeksiyonu olan hastaların kaldığı odalarda havalandırma oranlarını artırmak için egzoz fanları (yeterli ön test ve planlama ile) kurulabilir. Ancak bu basit hibrit (karma mod) havalandırma türünün dikkatli kullanılması gerekir. Fanlar, oda havasının bir duvar veya çatı yoluyla doğrudan dış ortama atılabileceği bir yere kurulmalıdır. Egzoz fanlarının boyutu ve sayısı, hedeflenen havalandırma oranına bağlıdır ve kullanımdan önce ölçülmeli ve test edilmelidir.


Egzoz fanlarının kullanımıyla ilgili problemler arasında kurulum zorlukları (özellikle büyük fanlar için), gürültü (özellikle yüksek güçlü fanlardan), odadaki artan veya azalan sıcaklık ve kesintisiz elektrik beslemesi gerekliliği sayılabilir. Odadaki ortam termal rahatsızlığa neden oluyorsa, spot soğutma veya ısıtma sistemleri ve tavan vantilatörü eklenebilir. Diğer bir olasılık ise, elektrik gerektirmeyen ve bir binada hava akışını artıran bir çatı-egzoz sistemi sağlayan girdap kuşlarının (girdaplar veya rüzgar türbinleri) kurulmasıdır.

Havalandırma performansının değerlendirilmesi

 

Binalardaki havalandırma performansı, yukarıda tartışılan havalandırmanın üç temel unsuruna karşılık gelen aşağıdaki dört açıdan değerlendirilebilir.

  • Sistem gerektiği gibi yeterli havalandırma sağlıyor mu?
  • Bir binadaki genel hava akış yönü temizden kirli bölgelere mi (örn. izolasyon odaları veya laboratuvar gibi kapalı alanlar)?
  • Sistem, dış havayı odadaki her yere iletmede ne kadar verimli?
  • Sistem, odadaki her konumdan havadaki kirleticileri uzaklaştırmada ne kadar verimli?

Genellikle iki genel performans indeksi kullanılır. Hava değişim verimliliği, taze havanın odaya ne kadar verimli bir şekilde dağıtıldığını gösterirken, havalandırma etkinliği, havadaki kirleticinin odadan ne kadar verimli bir şekilde uzaklaştırıldığını gösterir. Mühendisler, yerel ortalama hava yaşını, havanın odaya ilk girdiği noktaya ulaşması için geçen ortalama süre olarak ve oda ortalama hava yaşını, odadaki tüm noktalarda havanın yaşının ortalaması olarak tanımlar. Havanın yaşı, izleyici gaz teknikleri kullanılarak ölçülebilir.

Hava değişim verimliliği, saat başına hava değişiminden ve oda ortalama hava yaşından hesaplanabilir. Pistonlu havalandırma için hava değişim verimliliği %100, tam karışım havalandırma için hava değişim verimliliği %50’dir. Deplasmanlı havalandırma için hava değişim verimliliği arada bir yerdedir, ancak kısa devre için hava değişim verimliliği %50’den azdır.

Havalandırma etkinliği, ölçüm veya simülasyon yoluyla değerlendirilebilir. Basit bir ifadeyle, havalandırma akış hızı, enjekte edilen izleyici gazının bir odada ne kadar hızlı bozunduğunu ölçerek veya havalandırma açıklıkları veya hava kanallarından hava hızının yanı sıra akış alanı ölçülerek ölçülebilir. Hava akış yönü dumanla görselleştirilebilir. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği ve parçacık görüntü hızı teknikleri, bir odadaki hava dağıtım performansının modellenmesine izin verir.

info_n37o9fs3

Bir cevap bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli alanlar yapar.

Anasayfa
Kategoriler
Teklif Sepeti
Arama
×
error: İçerik Koruması Fanburada